Ikon för Rikstermbanken

glapptidsregeln

svensk term (rek.): glapptidsregeln
definition:

prioriteringsregel som innebär att man prioriterar order för vilka skillnaden mellan tillgänglig produktionstid fram till leveranstidpunkt och återstående operationstid för att färdigtillverka är minst

engelsk term (rek.): slack time rule
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004