Ikon för Rikstermbanken

P/L-förhållande

svensk term (rek.): P/L-förhållande
definition:

förhållandet mellan den ackumulerade ledtiden, produktionsledtiden, för en produkt och normal leveranstid till kund

anmärkning:

Ju större P är i förhållande till L, i desto större utsträckning blir materialförsörjningen beroende av prognoser.

engelsk term (rek.): P/D-ratio
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004