Ikon för Rikstermbanken

personuppgiftsbiträde

svensk term (rek): personuppgiftsbiträde
definition:

den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvarigs räkning

anmärkning:

En personuppgiftsansvarig kan enligt GDPR vara en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, institution eller annat organ.

Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna verksamheten och kan t.ex. vara en servicebyrå som sköter IT-driften vid en biobank. Personuppgiftsansvarig får endast anlita personuppgiftsbiträden som kan ge tillräckliga garantier för att behandlingen av personuppgifter uppfyller kraven i GDPR och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019