Ikon för Rikstermbanken

etikprövningsmyndighet

svensk term (rek): etikprövningsmyndighet
definition:

myndighet för etikprövning av forskning som avser människor

anmärkning:

Denna myndighet beskrivs i etikprövningslagen. Från den 1 januari 2019 avvecklas Sveriges sex regionala etikprövningsnämnder (även benämnd nämnd för forskningsetik) och ersätts med en sammanhållen myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Ett godkännande som har beslutats innan den 1 januari 2019 ska dock använda den äldre lydelsen.

 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019