Ikon för Rikstermbanken

optisk pincett

svensk term: optisk pincett
definition:

anordning för att fasthålla och förflytta nanometer- eller mikrometerstora dielektriska partiklar genom att utnyttja de små elektromagnetiska krafter som finns i fokus av en laserstråle

anmärkning:

Observera att den engelska termens grundform står i flertal. A pair of tweezers = en pincett. Jämför med a pair of scissors = en sax.

Den del av en optisk pincett som fasthåller partikeln kallas optisk fälla (eng. optical trap). På svenska betyder optisk fälla just ’anordning för att hålla fast en partikel’ och ingenting annat. På engelska används optical trap ibland synonymt med det som vi på svenska skulle kalla optisk pincett. Vid översättning från engelska till svenska bör man därför vara uppmärksam på vilken innebörd författaren har lagt i begreppet optical trap.

engelsk term: optical tweezers (pl.) 
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024