Ikon för Rikstermbanken

okularinställning

svensk term: okularinställning
definition:

anordning för anpassning av ett visuellt instrument till användarens optiska korrektionsbehov

anmärkning:

Korrektionsomfånget för en okularinställning anges i dioptrier.

engelska termer: eyepiece focusing
eye piece focusing
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024