Ikon för Rikstermbanken

modulationsöverföringsfunktion

svenska termer: modulationsöverföringsfunktion
MTF
definition:

kvot av sinusformad intensitetsmodulation i bildplanet och i objektplanet

anmärkning:

Modulationsöverföringsfunktionen är realdelen av den komplexa optiska överföringsfunktionen, vars imaginära del kallas fasöverföringsfunktion. Betraktar man bara en frekvens i avbildningens ortsfrekvensspektrum kallas kvoten modulationsöverföringsfaktor.

Uttrycken ”contrast transfer function” och ”kontrastöverföringsfunktion” står för ett oklart begrepp och bör undvikas.

engelska termer: modulation transfer function
sine wave response
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024