Ikon för Rikstermbanken

terrawattimme

svensk term: terrawattimme
beteckning/formel: TWh
förklaring:

En energienhet som används för att ange producerad energi. Sveriges totala energitillförsel var år 2006 ca 625 TWh. 1 TWh=1 000 000 MWh.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016