Ikon för Rikstermbanken

stickvägsareal

svensk term: stickvägsareal
definition:

andel av beståndet som utgörs av stickvägar

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016