Ikon för Rikstermbanken

lövbränna

svensk term: lövbränna subst. 
definition:

ursprungligt brandområde där tidiga pionjärträdslag såsom asp, sälg, björk och al utgör vegetationen

anmärkning:

En lövbränna karaktäriseras av lövvegetation och betraktas som skyddsvärd biotop.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016