Ikon för Rikstermbanken

korridorgallring

svensk term: korridorgallring
definition:

gallringsåtgärd med uttag av samtliga träd utefter bälten med samma inbördes avstånd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016