Ikon för Rikstermbanken

avverkningsanmälan

svensk term: avverkningsanmälan
definition:

anmälan till Skogsvårdsstyrelsen om kommande slutavverkning som ger skyldighet att enligt Skogsvårdslagen anlägga ny skog

anmärkning:

Om den berörda arealen är mindre än 0,5 hektar behöver ingen anmälan göras.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016