Ikon för Rikstermbanken

avsättningsmöjlighet

svensk term: avsättningsmöjlighet
definition:

möjlighet att avsätta virket på marknaden för skogsprodukter

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016