Ikon för Rikstermbanken

donlägigt

svensk term (rek): donlägigt
förklaring:

Ett donlägigt schakt är ett schakt som lutar, går snett ner i berget. I Filipstads bergslag har vi t.ex. schaktet till Nygruvelaven i Nordmarksberg och f.d. centralschaktet i Persberg, Kung Gustavs schakt.

 
källa: Filipstads Bergslag: Ordlista