Ikon för Rikstermbanken

normalflöde

svensk term: normalflöde
förklaring:

Med normalflöde avses i allmänhet medelvattenföringen (MQ).

se även:
 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10