Ikon för Rikstermbanken

utvärdering av godstransporter

svensk term (rek.): utvärdering av godstransporter
svensk term (acc.): uppföljning av transportkostnader och godskvalitet
definition:

kostnads- och prestandaanalys av godstransporter, samt framtagning av fraktstatistik

se även:
engelsk term: freight operation evaluation
definition:

cost and performance analysis of freight operations as well as elaboration of freight statistics

danska termer: driftsevaluering af fragt
driftsevaluering af godstransporter
definition:

omkostnings- og ydelsesanalyse af fragtvirksomhed samt udarbejdelse af fragtstatistikker

isländsk term: mat á flutningastarfsemi
definition:

sundurgreining á kostnaði og afköstum og úrvinnsla tölfræðilegra gagna um farmflutninga

norsk term: driftsevaluering av frakt
definition:

kostnads- og kvalitetsanalyse av godstransport samt utarbeidelse av godstransportstatistikk

finska termer: rahtauksen arviointi
kuljetuksen arviointi
definition:

rahtauksen kustannus- ja toiminta-analyysin sekä rahtaustilastojen laadinta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012