Ikon för Rikstermbanken

samåkningskörfält

svensk term (rek.): samåkningskörfält
svensk term (acc.): HOV-körfält
definition:

körfält upplåtet för högbelastade fordon, ständigt eller under viss tid

se även:
engelska termer: HOV lane
high occupancy vehicle lane
definition:

a lane dedicated to high occupancy vehicles, permanently or part of the time

dansk term: HOV vognbane
definition:

en vognbane, der deltids eller permanent er forbeholdt køretøjer med flere personer

isländsk term: forgangsakrein fyrir samnýtingu (ekki notuð á Íslandi)
definition:

akrein ætluð vel nýttum farartækjum, varanlega eða tímabundið

norska termer: samkjøringsfelt
HOV kjørefelt
definition:

et kjørefelt som er reservert for kjøretøy med minst et visst antall personer, permanent eller til visse tider

finsk term: monimatkustaja-ajoneuvoille varattu kaista
definition:

Monimatkustaja-ajoneuvoille joko pysyvästi tai osan ajasta varattu kaista

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012