Ikon för Rikstermbanken

handlingsbekräftelse

svensk term (rek.): handlingsbekräftelse
svensk term (acc.): acceptansbekräftelse
definition:

bekräftelse på godkännande från mottagaren av meddelandet till sändaren av meddelandet, t.ex. bekräftelse på att verkställa specifika regleringsåtgärder

se även:
engelsk term: message endorsement
definition:

confirmation of approval from the message receiver to the message sender, e.g. the confirmation of implementation of a specific traffic control scheme

dansk term: bekræftelse af melding
definition:

bekræftelse af godkendelse fra meddelelsesmodtager til afsenderen, fx bekræftelse af iværksættelse af specifikke trafikreguleringstiltag

isländsk term: skilaboð staðfest
definition:

að staðfesta samþykki móttakanda á skilaboðum sendanda, t.d. staðfesting á framkvæmd ákveðinnar áætlunar um sértæka umferðarstjórnun

norska termer: bekreftelse av melding
meldingsbekreftelse
definition:

bekreftelse av godkjenning fra den som mottar en melding til den som sender en melding, f.eks. bekreftelse på implementering av visse trafikkreguleringstiltak

finsk term: viestin hyväksyntäkuittaus
definition:

vahvistus viestin vastaanottajalta viestin lähettäjälle sen hyväksynnästä, esimerkiksi vahvistus tietyn liikenteenohjausohjelman käyttöönotosta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012