Ikon för Rikstermbanken

efterfrågestyrning

svensk term (rek.): efterfrågestyrning
svensk term (acc.): påverkan på transportbehov
definition:

åtgärder för att påverka transportbehovet, fördelningen av trafik i rum och tid samt valet av transportmedel

engelska termer: demand management
TDM
transport demand management
definition:

measures to influence the need for transport and to influence spatial or temporal traffic distribution and modal choice

danska termer: efterspørgselsstyring
transportefterspørgselsstyring
definition:

tiltag for at påvirke transportbehovet, fordelingen af trafik på tid og sted og valget af transportform

isländsk term: stjórnun á eftirspurn
definition:

aðgerðir til að hafa áhrif á þörf fyrir flutninga og til að hafa áhrif á dreifingu umferðar í rúmi og tíma og val á flutningsmáta

norsk term: etterspørselsstyring
definition:

tiltak for å påvirke behovet for transport og trafikkens fordeling i rom eller tid samt valg av reisemiddel

finska termer: kysynnänhallinta
liikennekysynnän hallinta
definition:

toimet, joilla vaikutetaan liikkumistarpeeseen sekä liikenteen alueelliseen tai ajalliseen jakautumiseen ja kulkumuodon valintaan

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012