Ikon för Rikstermbanken

kollationering

svensk term: kollationering
definition:

genomgång av en boks ark- och sidantal, eventuella insatta planscher, kartor, erratablad m.m., för att fastställa om den är komplett eller inte

anmärkning:

Latinets collatio betyder jämförelse och kollationering bygger alltid på en jämförelse mellan det undersökta exemplaret och ett annat, ofta dokumenterat i en bibliografi. Äldre böcker bör alltid kollationeras; mycket kan ha hänt sedan boken lämnade tryckeriet.

se även:
 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016