Ikon för Rikstermbanken

utrotningshotad ras

svensk term: utrotningshotad ras
förklaring:

Till hotade husdjursraser räknas i varje fall de raser djurhållare kan få miljöersättning för att hålla, dvs. fjällko, rödkulla, ringamålako, väneko eller bohuskulla, linderödssvin, svensk lantrasget, jämtget, göingeget, lappget, gutefår, svensk finull, ryafår, roslagsfår, dala pälsfår, värmlandsfår, helsingefår, gestrikefår, klövsjöfår, åsenfår och svärdsjöfår.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285