Ikon för Rikstermbanken

lastbärare

svensk term: lastbärare
definition:

det som godset placeras och förvaras på under distribution

exempel:

Pall, SRS-låda.

 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista