Ikon för Rikstermbanken

minimitappning

svensk term: minimitappning
användningsområde: i vattenkraftsammanhang
definition:

tappning av vatten som enligt miljödom måste släppas förbi kraftverket i den gamla vattenfåran

anmärkning:

Detta åläggs bland annat av miljöskäl.

 
källa: Svensk Energi: Vattenkraft och biologisk mångfald | 2012, Ordlista, s. 12