Ikon för Rikstermbanken

alternativ tee-beteckning

svensk term: alternativ tee-beteckning
förklaring:

En klubb kan använda egna namn på olika tees. Detta kallas för alternativ tee-beteckning.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015