Ikon för Rikstermbanken

återvinningscentral

svenska termer: återvinningscentral
ÅVC
definition:

bemannad större anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall etc.

anmärkning:

Ibland även med verksamhet för återanvändning.

se även:
engelsk term: recycling centre
tysk term: Recyclinghof
definition:

bemannte größere Anlage für die Annahme von Grobabfall, Gartenabfällen, Elektroschrott, gefährlichem Abfall usw.

dansk term: genbrugsplads
definition:

bemandet større anlæg for modtagelse af, haveaffald, el-affald, farligt affald etc.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014