Ikon för Rikstermbanken

könsbunden nedärvning

svensk term: könsbunden nedärvning
förklaring:

Egenskaper vars anlag finns på könskromosomerna, X- och Y-kromosomen, kallas för könsbundna. Vanligast är recessiv X-bunden arvsgång. Blödarsjukdomen hemofili A orsakas av ett recessivt anlag på X-kromosomen och nedärvs således från modern till avkomman.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014