Ikon för Rikstermbanken

genomisk avelsvärdering

svenska termer: genomisk avelsvärdering
genomisk selektion
definition:

skattade avelsvärden baserat på genomisk information (DNA)

anmärkning:

Den genomiska informationen utgörs av ett stort antal genetiska markörer eller i vissa fall av hela arvsmassan (helgenomsekvens). Metoden kräver stora referensgrupper av djur som har både fenotypisk och genomisk information för att markörernas effekt på de aktuella egenskaperna ska kunna skattas. Genomisk avelsvärdering tillämpas inom avel med nötkreatur, men har ännu inte införts i hundaveln.

se även:

DNA

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014