Ikon för Rikstermbanken

ekologisk ekonomi

svensk term (rek.): ekologisk ekonomi
förklaring:

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling inom alla områden menar anhängare av ekologisk ekonomi att det krävs att politik och näringsliv upphör med att se miljöfrågorna som ett delområde. Miljön bör enligt teorin integreras i alla frågor och alltid tas hänsyn till innan beslut fattas. Till skillnad från miljöekonomi (som finns representerad vid många nationalekonomiska institutioner) så motsätter sig ekologisk ekonomi därmed den neoklassiska ekonomin. En snäv tolkning av teorin om ekologisk ekonomi innefattar att ett ekonomiskt system måste skapas utan ränta, tillväxt och inflation. Inom Ekologisk ekonomi finns det dock både de som menar att ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling inte går att förena och de som menar att en styrd tillväxt, som mer syftar till kvalitet och effektivitet, går att förena med hållbar utveckling på miljöområdet.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013