Ikon för Rikstermbanken

design for sustainable behaviour

svensk term (rek.): design for sustainable behaviour
förklaring:

Uttrycket är oftast kopplat till en användar- och användningscentrerad designprocess som stödjer utformning av produkter, tjänster och system som möjliggör för användaren att under användningsfasen minska den resursförbrukning som kan undvikas. I ett bredare perspektiv kan konceptet användas för flera dimensioner inom Design för hållbar utveckling. (Källa: www.design-behaviour.co.uk) 

engelsk term (rek.): design for sustainable behaviour
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013