Ikon för Rikstermbanken

elegiskt distikon

svensk term: elegiskt distikon
förklaring:

Ett versmått, populärt sedan antiken, som är uppbyggt i verspar. Varje verspar består av en hexameterrad (med sex fallande takter) och en pentameterrad (som liknar den förra men där de tredje och sjätte takterna är enstaviga och en tydlig paus infaller efter den tredje). (Källa: Från lögn till helig dikt) 

 
källa: Humanistportalen: Ordlista | 2013