Ikon för Rikstermbanken

potentiell BNP

svensk term: potentiell BNP
definition:

den BNP-nivå som en ekonomi kan nå om resurserna utnyttjas fullt ut, utan att ekonomin överhettas

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010