Ikon för Rikstermbanken

kreditmarknad

svensk term: kreditmarknad
definition:

marknaden för lånat kapital för långa och korta lån

anmärkning:

Ett samlingsbegrepp för obligations- och penningmarknaden.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010