Ikon för Rikstermbanken

handelsbalansens saldo

svenska termer: handelsbalansens saldo
handelsnetto
förklaring:

Utgörs av exportinkomsterna minus importutgifterna.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010