Ikon för Rikstermbanken

budgetproposition

svensk term: budgetproposition
definition:

regeringens förslag till statsbudget för det kommande budgetåret

anmärkning:

Den lämnas till riksdagen runt den 20 september varje år. Valår lämnas budgetpropositionen senare.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010