Ikon för Rikstermbanken

vitt gjutjärn

svenska termer: vitt gjutjärn
vitjärn
definition:

gjutjärn i vilket allt kol väsentligen förekommer i bunden form som järnkarbid (Fe₃C)

anmärkning:

Ett sådant material har ett vitt brottutseende. Vid aducergodstillverkningen används benämningen vitjärn för det material som godset ursprungligen gjuts i och, som sedan vid värmebehandlingen omvandlas till aducerjärn.

engelsk term: White iron
tysk term: Weisseisen
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969