Ikon för Rikstermbanken

aktieindexobligation

svensk term: aktieindexobligation
förklaring:

En aktieindexobligation är en kombination av en obligation och en option. Obligationen ger trygghet att få tillbaka investerat belopp, medan optionen är den del som innebär möjlighet till meravkastning.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista