Ikon för Rikstermbanken

neddelning

svensk term: neddelning
definition:

uttag av prov för analys ur moderprovet

 
källa: Avfall Sverige: Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall | 2009, 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2