Ikon för Rikstermbanken

ändrings- och frisläppningshantering

svensk term: ändrings- och frisläppningshantering
definition:

process som garanterar att alla förändringar i IT-nätverket utvärderas, godkänns, genomförs och ses över på ett kontrollerat sätt och att förändringar levereras, distribueras och kan spåras, vilket leder till att förändringen på ett kontrollerat sätt kan genomföras med hjälp av konfigurationshantering

anmärkning:

Anpassad från ISO/IEC 20000-1:2005, avsnitt 9.2 (hantering av förändring) och 10.1 (hantering vid driftstart).

se även:
engelsk term: change-release management
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11