Ikon för Rikstermbanken

hel- och halvfrihet

svensk term: hel- och halvfrihet
definition:

befrielse av tullavgifter beroende på fartygets bestyckning

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista