Ikon för Rikstermbanken

handelsgård

svensk term: handelsgård
definition:

köpmannagård i städerna med bostad, butik, magasin samt ofta övernattningsrum och stallar för tillresta bönder som levererade varor till köpmannen

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista