Ikon för Rikstermbanken

handelsflagga

svensk term: handelsflagga
definition:

flagga som anger i vilket land ett fartyg i kommersiell sjöfart är registrerat

anmärkning:

Den svenska handelsflaggan är identisk med nationsflaggan.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista