Ikon för Rikstermbanken

Bottniska handelstvånget

svensk term: Bottniska handelstvånget
förklaring:

Förbud mot städerna i norra Sverige och Finland att bedriva internationell handel och sjöfart. Förbudet stadfästes i början av 1600-talet och upphävdes huvudsakligen 1765.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista