Ikon för Rikstermbanken

krutsjudare

svenska termer: krutsjudare
salpetersjudare
definition:

person som arbetar med krutframställning med salpeter som råvara

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011