Ikon för Rikstermbanken

friskytt

svensk term: friskytt
definition:

skytt tillhörande en frikår

anmärkning:

Frivilligt manskap som opererar bakom fiendens linje.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011