Ikon för Rikstermbanken

utmätning

svensk term: utmätning
definition:

åtgärd för att ta i anspråk (utmäta) viss egendom för betalning av skuld

anmärkning:

Utmätning verkställs av kronofogden.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008