Ikon för Rikstermbanken

tiol

svenska termer: tiol
merkaptan
definition:

organisk förening som innehåller minst en s.k. tiolgrupp

anmärkning:

Tiolgruppen består av en svavelatom och en väteatom och betecknas -SH. Ett annat ord för tioler är merkaptaner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008