Ikon för Rikstermbanken

terbutalin

svensk term: terbutalin
förklaring:

Aktiv substans som vidgar luftrören. Denna substans används bland annat vid kramper i luftrören, astma och luftrörskatarr.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008