Ikon för Rikstermbanken

prospektiv

svenska termer: prospektiv
framåtblickande
förklaring:

Används framför allt om kliniska studier, vilket innebär att de fall man ska studera inte har inträffat vid studiens start.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008