Ikon för Rikstermbanken

preklinisk

svensk term: preklinisk
förklaring:

Syftar till studier som utförs på ett potentiellt blivande läkemedel innan det testas på människor. I prekliniska studier studeras bl.a. substansers verkningar och metabola omsättning mha. djurförsök.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008