Ikon för Rikstermbanken

platinaläkemedel

svensk term: platinaläkemedel
definition:

grupp läkemdel som bl.a. består av grundämnet platina

anmärkning:

Dessa substanser hämmar celltillväxt, varför de används mot cancersjukdomar.

exempel:

Exempel på sådana substanser är cisplatin, karboplatin och oxaliplatin.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008